Woonhulp voor vluchtelingen: vrijwilliger Tom

22/03/17
Image: 

 

In 2015 startte Tom Van de Vel samen met vier andere initiatiefnemers het project ‘Woonhulp voor Vluchtelingen’. Ik mocht hem bezoeken in Lier voor een warm en motiverend gesprek over huisvesting voor erkende vluchtelingen. 

In het huis van Tom overlopen we samen zijn database met meer dan zevenhonderd panden. Een overzichtelijk systeem dat veel tijd uitspaart. ‘Als we iets nieuws doorkrijgen kunnen we nagaan of het al in de database staat en wat de criteria waren voor bepaalde verhuurders.’ Ik zag enkele Excel-bestanden met overwegend groene balken. ‘Dat wil zeggen dat ook veel mensen al iets hebben gevonden. Het is niet dat het niet lukt!’

De crisis van 2015 liet Tom en de andere vier initiatiefnemers niet koud. Ze vroegen zich af wat ze als burgers van Lier konden doen voor vluchtelingen. Om dubbel werk te vermijden, zijn ze gaan kijken naar de grootste noden en behoeftes. Zo kwamen ze bij de huisvestingscrisis. ‘We wisten dat er heel veel mensen zouden erkend worden, die op een hele korte tijd met veel obstakels een woning moesten vinden.’

Volgens Tom zijn er vier grote struikelblokken. De taal, een OCMW-leefloon, concurrentie met diegene die in hetzelfde segment van de woningmarkt zitten en het feit dat ze op zichzelf zijn aangewezen. Niets nieuws voor Tom, maar: ‘Ondanks de negatieve reacties, moet je gemotiveerd blijven.’  

Daarom zetten ze samen ook in op een aanbod. ‘Een aanbod van betaalbare en tegelijkertijd kwaliteitsvolle woningen omdat daar een te kort aan is.’ Daarvoor namen ze contact met SVK’s (Een Sociaal VerhuurKantoor huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare, woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, nvdr.) en andere sociale verhuurmaatschappijen. Daarnaast treedt ‘Woonhulp voor Vluchtelingen’ ook in als verhuurder. ‘Wij huren met het vzw appartementen die we doorverhuren aan vluchtelingen in overleg met de SVK’s. Op dit moment hebben we vijf transitwoningen.’

Ze kennen de gaten in de huisvestingsmarkt en weten die ook op te vullen. Daar waar de overheid te kort schiet zet Tom zich samen in met andere geëngageerde partners zoals erkende vluchtelingen en vrijwilligers. Voor Tom is het belangrijk dat het gaat om een wij-zij-verhaal, als echte gelijkwaardige partners. ‘Ja, wij samen.’

Tom probeert daar te helpen waar vluchtelingen stapsgewijs geconfronteerd mee worden. ‘We zagen dat na de opvang en de huisvesting, het vinden van werk het derde grote probleem is. Daar zetten we dus nu ook op in.’ Maar Tom blijft verder denken. Zo wil hij ook helpen in onderwijs en andere aspecten van integratie.

Elk verhaal heeft twee kanten. Integratie maakt daar geen uitzondering op. ‘Mensen die naar hier migreren, willen ook wel echt integreren. Maar het vraagt ook veel energie van burgers om die integratie te doen slagen.’ Zo probeert Tom op zoek te gaan naar manieren zodat vluchtelingen Nederlands kunnen praten buiten de lessen. Een soort praatgroep waar ook Vlamingen aan kunnen deelnemen.

Ten slotte stelde ik hem de vraag of hij vindt dat er een te kort is aan motivatie. Leveren we te weinig inspanningen? ‘Ik denk dat het belangrijk is dat mensen initiatief nemen om dingen te doen en dat anderen zich daar ook bij aansluiten. Bij onze organisatie ging het om een sneeuwbaleffect. Wij namen het initiatief en ondertussen groeiden we naar een vijftigtal vrijwilligers en verschillende samenwerkingen omdat er iets is waar ze zich aan kunnen sluiten. Er beweegt wat.’

 

Tips & tricks van Tom

Voor vluchtelingen

  • Zet in op netwerken. Probeer zo snel mogelijk mensen te leren kennen.
  • Gebruik zoveel mogelijk van de tijd die je hebt om Nederlands te leren. Het is belangrijk dat je aan eigenaars toont dat je Nederlands wil spreken. We merken in onze organisatie dat verhuurders liefst communiceren in het Nederlands of desnoods Engels of Frans. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je huurder zeker één van die talen spreekt.

Voor verhuurders

  • Openstaan voor informatie over vluchtelingen. Hoe meer je te weten komt, hoe sneller je overtuigt geraakt.

Voor immokantoren

  • De regels dat de huurprijs maximum één derde van het inkomen mag bedragen moet je weggelaten. Of je moet er op een andere manier naar kijken want deze regel is absurd.